انواع هويت


انواع هويت (Identity)


هويت از تعامل انسان با پديده هاي مختلف شکل مي گيرد. انسان در روابط خود بر اساس تعلقات و انتخاب هايي که دارد، ماهيت خاصي پيدا مي کند که هويت او را شکل مي دهد.
هويت انسان بايد در روابط چهارگانه (رابطه با خود، ديگران، طبيعت و خداوند) بررسي شود و ناديده گرفتن هر يک از اين ارتباط ها، باعث دور شدن از شناخت هويت واقعي انسان مي شود.
مهمترين بعد هويت انسان در ارتباط با خداوند شکل مي گيرد، ولي متأسفانه اين بخش مهم هويت در سايکولوژي ناديده گرفته شده و باعث انحراف از شناخت انسان شده است.


برخي از مؤلفه هاي هويت در تصوير زير نشان داده شده است:


 


انواع هويت


انواع هويت
Identity is the the collection of all chracteristic of a person in his relationships. We have for relationship in our lives:


1- relation with ourself


2- relationship with other people


3- relationship with nature (creature)


4- relation with God


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مرجع رسمی مقالات عطر خبری | تکنولوژی | صنعت مجله خبری پوست مو زیبایی لاغری زیباچه sahar6565 فروشگاه کولر گازی و اسپلیت های دیواری بهترین دیدار Michelle استخر مدرن اینجا زیبایی را درک کن زمزمه ها