سايکولوژيست هاي بدکردار: علي اکبر سياسي

سايکولوژيست هاي بدکردار: علي اکبر سياسي


علي اکبر سياسي شاگر روشنفکران فراماسونري از قبيل محمدعلي فروغي و ولي الله خاان نصر بود. وي که دکتراي سايکولوژي خود را از فرانسه گرفت، از کشف حجاب توسط رضا پهلوي حمايت کرد. سياسي در دوره محمدرضا پهلوي بارها به وزارت انتخاب شد و به عنوان وزير فرهنگ، وزير امور خارجه و وزير مشاور در خدمت حکومت پهلوي بود. وي مدتي رئيس دانشگاه تهران بود. علي اکبر سياسي که از ابتداي جواني در خدمت تفکرات منحط غرب بود به همراه منورالفکران ماسوني همانند مرآت و مشرف نفيسي به تأسيس انجمن ايران جوان در راستاي ترويج فرهنگ غرب کوشيد. وي تمايلات ليبرالي و دين ستيزانه داشت و از اشاعه دهندگان ايدئولوژي مخرب ليبراليسم بود. در اين راستا به ترجمه کتاب هاي سايکولوژي و تأسيس رشته روان شناسي! در دانشگاه مبادرت کرد و تلاش کرد بدين وسيله سبک زندگي غربي را اشاعه دهد. سياسي کلمه سايکولوژي را به غلط روان شناسي ترجمه کرد و اولين بناي مخدوش کردن فهم از حقيقت و منحرف کردن مردم را پايه گذاري کرد.


 


 


علي اکبر سياسي


علي اکبر سياسي


 


علي اکبر سياسي


علي اکبر سياسي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مطلب آهو وبلاگ تک ايمن ترافيک کالا پایگاه اطاع رسانی مداح اهل بیت کربلایی محمدحسین روحی Lisa اجاره خانه در ترکیه شارژهمراه اول شما بیا Josh pedarjepeto